Bestuur

Position:
Secretaris

Voor Laurien Willemse is overdracht van kennis en vaardigheden een belangrijke sleutel om kinderen uit arme gezinnen een betere toekomst te bieden. Niet alleen omdat een diploma leidt tot beter werk en daarmee een hoger inkomen. Kennis geeft meer zelfvertrouwen en leidt vaak tot betere beslissingen op het gebied van gezondheid, voeding en milieu...... Dit is precies wat meisjes van de URDT school in Oeganda mee krijgen: praktische kennis die ze graag willen doorgeven aan hun familie en dorpsgenoten om zo de leefsituatie duurzaam te verbeteren. Daardoor krijgen de meiden ook meer zelfvertrouwen en meer kans op een maatschappelijke positie waarin ze structurele veranderingen in de gezondheidszorg, onderwijs en locale overheidsorganisatie kunnen bewerkstelligen...... Laurien en haar familie hebben de resultaten van de URDT Girls’ School in de zomer van 2012 met eigen ogen kunnen zien en met ervaren. Laurien heeft lange tijd in Bangkok gewoond. Ze was daar betrokken bij projecten in lepradorpen, het verbeteren van de leefomstandigheden van gehandicapte kinderen en veel onderwijsprojecten in Zuid-oost Azie. Nu woont ze weer in Nederland en werkt als projectmanager aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.