Elimu Foundation

Algemene doestelling

De Stichting Elimu Foundation is een Nederlandse charitatieve instelling met als algemeen doel het bevorderen van onderwijs en persoonlijke vaardigheden van, in het bijzonder, jonge vrouwen uit ontwikkelings landen.

De naam Elimu is afgeleid van het Swahili woord Elimu, wat 'onderwijs' en 'vorming' betekent.

Specifieke doelstellingen

De Stichting is opgericht in 2001 ter ondersteuning van een bijzondere meidenschool in Uganda: de Girls School van het Uganda Rural Development Training programma (URDT).

URDT ontwikkelt een nieuwe onderwijs methode waarbij meisjes uit arme gezinnen de spil zijn van verbetering van de leefomstandigheden bij hun thuis en in hun dorp. Dit initiatief verdient naar ons idee veel ondersteuning om zo uit te groeien naar een nationaal initatief.

De Stichting werft op verzoek ook fondsen voor de andere onderwijs-componenten van de Uganda Rural Development and Training Programme (URDT), de moederorganisatie van de URDT Girls School.

Legale status en belastingen

De Stichting Elimu Foundation staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente (nummer 08102001). De Stichting heeft ANBI status en is dus fiscaal erkend als charitatieve instelling (cf. art. 24, lid 4 Successiewet 1956). Uw gift aan de meiden school via Stichting Elimu levert u daarom een belastingvoordeel op.U kunt overwegen om het belasting voordeel ook te doneren?

Geen strijkstok

Dankzij de persoonlijke betrokkenheid van ons bestuur rekent men geen kosten. Daarom kan Elimu garanderen dat elke eurocent die u op onze bank rekening stort op de beoogde plek terecht komt.

Met wie werkt SEF samen?

SEF heeft een netwerk van bijna 70 donateurs.

Sinds 2001 heeft een team van 12 vrijwilligers bewustwordingsprojecten gerealiseerd met Nederlandse scholen (Augustinus College te Groningen; ROC Landstede te Kampen; de Springplank school te St Oedenrode and de Albert Schweizer school in Emmeloord)

SEF heeft bewustwordingscampagnes gevoerd samen met Stichting Kinderenhulp in Ontwikkeling (KIO); Stichting Ontwikkelings Samenwerking Veere (SOV); Stichting Solidariteits Fonds Vrede Opbouw (SOFOVO); Rotary Twente; Triodos Foundation  Zeist en de Gereformeerde Kerk Voorthuizen.

SEF zoekt ook vrijwillgers en bestuursleden

Wij zoeken naar vrijwilligers met specifieke kennis die niet in de school direct voorhanden is om naar Uganda te reizen om samen met de leiding van de school een project te doen.

In dat kader zijn tot nu toe vrijwillgers uitgezonden om ondersteuning te geven bij bouwprojecten (3 in totaal), een sportproject voor bewustwording en partnerships voor vrede (8 bezoeken met in totaal 40 personen).

We kunnen ook altijd vrijwilligers gebruiken voor ons bewust makings en fondsen wervings werk in Nederland.

We zoeken vooral jonge mensen voor ons bestuur die doormiddel van sociale media mensen enthusiasmeren en informeren over een succes verhaal in Uganda.